ادبی خطوطِ غالب

ادب اور زندگی – اختر حسین رائے پوری 

ادب العرب: جلد اول – زبید احمد

اختری بیگم – مرزا محمد ہادی رسوا

اپنا اپنا دیس – جبران خلیل جبران (اردو ترجمہ

ابوالخمر – ٹالسٹائی (اردو ترجمہ

ابنِ رشد و فلسفۂ ابنِ رشد – ارنسٹ رینان (اردو ترجمہ

ابنِ رشد – مولوی محمد یونس انصاری

اُس پار – منشی تیرتھ رام فیروز پوری

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ

شکوہ جوابِ شکوہ

ارمغانِ حجاز از علامہ اقبال رح

بنیادی انحراف از پروفیسر احمد رفیق اختر

استفسارات از پروفیسر احمد رفیق اختر

سلطانِ نصیر از پروفیسر احمد رفیق اختر

راجہ گدھ از بانو قدسیہ

دربارِ دل از عمیرہ احمد